Psychedelia.dk

Velkommen til psychedelia.dk. Vi er Danmarks største community for fornuftig anvendelse af rusmidler og legalisering.
Dato og tid er 18 jun 2019 07:22


Alle tider er UTC + 1 time [DST ]
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 11 indlæg ] 
Forfatter besked
Indlæg: 30 jun 2017 23:35 
Sikkerhedsguide til psykedelisk terapi

Formålet er at fortælle dig om de vigtigste sikkerhedsaspekter ved anvendelse af psykedelika i en psykoterapeutisk sammenhæng. Jeg vil forsøge at gøre det så kortfattet og præcist som muligt og mine betragtninger har især relevans ved brug af middel store doser og høje doser.
Der er delte meninger om hvordan man bedst og mest sikkert benytter sig af bevidsthedsudvidende substanser og folk kan have deres personlige præferencer. Benytter man sig af større doser er der dog visse måder som klart er mere sikre end andre. Mine betragtninger er udelukkende et udtryk for mine personlige erfaringer og ikke en facitliste for hvordan substanserne skal bruges. Jeg læner mig især op ad forfatter som Stanislav Grof og Jørgen Lumbye. Grofs forskning var især baseret på forskning med LSD, men de indsigter han tilegnede sig i forhold til at strukturere effektive og forholdsvis sikre terapeutiske forhold kan benyttes uanset hvilken type psykedelisk substans man arbejder med. Uanset hvilket setup du vælger vil der altid være en risiko forbundet med at arbejde med de kraftige energitilstande som substanserne udløser. Mit formål er at fortælle dig hvordan jeg mener du kan minimere risikoen mest muligt og samtidig have gavn af de mange gunstige effekter psykedeliskterapi kan medfører. Fokus ligger på individuelle psykedeliske sessioner med erfarne guider.


De overordnede risici

Den grundlæggende virkningsmekanismer for alle psykedeliske stoffer er at de har evnen til frembringe materiale fra det ubevidste, herunder fortrængt materiale (Lumbye, 2008). Finder session sted i en psykoterapeutisk kontekst med erfarne guider og i de rette fysiske omgivelser, er det muligt at gennemarbejde det psykiske materiale som aktiveres af stoffet og dermed opnå markante terapeutiske forbedringer. Problemet er imidlertid at substanserne ofte anvendes uden tilstrækkelig viden om hvordan man bedst muligt strukturer effektive og sikre terapeutiske forhold. Det kan resultere i at svært psykisk materiale når bevidsthedsoverfladen uden at blive velforløst. Faren ved at arbejde med psykedeliske stoffer er altså kort sagt, at stoffet kan aktivere psykisk materiale som ikke bliver gennemarbejdet/gennemlevet fuldt ud. Det kan efterlade klienten i en situation med svære psykiske spændinger. For at sikre en succesrig forløsning er det afgørende at klienten opfordres til at give fuldt udtryk for alle de følelser og kropsreaktioner der presser sig på for at komme til udfoldelse. Det er guidens opgave at anspore klienten til at følge kroppens iboende intelligens og have tillid til hvad kroppen fortæller en. Guiden skal ikke komme med fortolkninger eller på anden må forstyrre den indre proces. Kroppens iboende intelligens er det fundamentale princip for vellykkede sessioner. Kroppen har en intelligens der gør at den nøjagtig ved hvad den skal gøre og klienten må genoprette kontakten til denne visdom. Nogle oplevelser kan man meditere sig igennem og andre oplevelser kræver udtryk af følelser, fx kraftig afreagering, gråd, latter osv.


Guidernes betydning

Ifølge Stanislav Grof er guidens og med-guidens personlighed et af de vigtigste elementer for vellykkede sessioner. Klientens følelse af tillid og sikkerhed er kun tilstede såfremt guiderne har fuldstændig tillid til de processer som udløses af de psykedeliske stoffer. Guidernes nonverbale udtryk og evne til forblive centreret er derfor alt afgørende.
Hvis der arbejdes med middelstore eller høje doseringer bør der efter min mening altid være mindst 2 erfarne terapeuter/guider til stede, helst både en mand og en kvinde og der skal max. være 1. person som er på rejse ad gangen. Det kan gå grueligt galt hvis flere personer er på høje doser i det samme lokale. Grunden til at det er fordelagtigt med både en mandlig og en kvindelig guide er bla. at du kan nå ned i bevidsthedslag hvor du ikke kan holde ud at have tøj på og derfor er nød til at tage det hele af. Det er ret almindeligt hvis personen fx gennemlever fødselstraumer og det sker jævnligt på høje doseringer. Det kan ikke understreges nok hvor vigtigt det er med erfarne guider, og hermed mener jeg mennesker som selv har taget adskillige rejser på forskellige doseringer og med forskellige substanser. Som nævnt er 2 guider minimum, men hvis klienten er fysisk stærkere end de to terapeuter tilsammen, bør der være en tredje hjælper (en stærk mand ) som er i stand til at holde klienten ved hjælp af fysisk magt. Ved middelstore og høje doseringer er der en risiko for at patienter handler ud, og i værste fald handler selvskadende eller med vold mod guiderne. Det sker heldigvis meget sjældent. Men jeg vil personligt aldrig løbe nogen risiko når det kommer til sikkerheden. Der eksisterer flere skrækhistorier om hvor galt det kan gå hvis man undervurderer sikkerheden eller mangler forståelse for stoffets virkning. For mig ser du ud som om de fleste af ulykker sker på LSD og i mindre grad på fx. Psilocybinsvampe, ayahuasca eller mdma. Det mener jeg hænger sammen med at LSD kan have en mere desorganiserende virkning på psyken relativt til de øvrige. Sikkerhedsreglerne bør dog være de samme uanset hvilken substans der arbejdes med.

Hvorfor øjenbind
Stanislav Grof arbejdede ud fra en grundregel om at psykedeliske sessioner bør være internaliserede. Han gennemførte personligt over 3000 af disse.

Da den psykedeliske oplevelse er en dyb selvudforskningsproces, en rejse ind i ens eget sind, er en vedvarende introspektiv orientering langt den mest produktive fremgangsmåde. Klienten opfordres derfor til at blive det meste af tiden i en komfortabel stilling med lukkede øjne, den bedste tekniske løsning er her at bruge bløde øjenbind (Grof, 1980:168).

Øjenbind sikre desuden at den ”objektive virkelighed” ikke sammenblandes med det ubevidste materiale som aktiveres. Han skriver desuden at der er en risiko for at klienten projicerer det opdukkende ubevidste materiale ud på guiderne og behandlingssituationen, i stedet for at konfrontere problemet i den indre verden, hvor det kan identificeres og løses. Guiderne skal derfor gøre hvad de for at klienten holder processen internaliseret. Det skal dog ikke forstås som at klienten ikke må tage øjenbindet af nogle få minutter for at fortælle noget guiderne.
Derudover mindsker brugen af øjenbind risikoen for en farlig handlen ud. Det vigtige er at øjenbindet beholdes på imens stofvirkning stadig er kraftig, idet det er her vigtigt materiale fra det ubevidste kan dukke op. Jeg anbefaler at du beholder øjenbindet på i mindst 3 timer på MDMA, mindst 5 timer på Psilocybinsvampe, mindst 4 timer på Ayahuasca, mindst 6 timer på LSD.
Gruppe eller individuelle sessioner
De principper jeg har beskrevet er tiltænkt individuelle sessioner med mindst 2 erfarne guider. Det kan have nogle praktiske fordele at arbejde med grupper, fx er det tidsbesparende for guiderne. Ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt er individuelle sessioner i et beskyttet terapeutisk miljø klart at foretrække. Især hvis der arbejdes med større doser. For mig at se kan det være en livsfarlig cocktail hvis flere personer er på høje doser i det samme lokale. Lumbye skriver herom: Generelt er det en god ide kun at brug høje doser psykedeliske stoffer i forbindelse med individuelle psykoterapisessioner med bisidder, hvor opmærksomheden er indadrettet. Derudover er der nogle mennesker som har svært ved at slippe kontrollen i en gruppe med mennesker de ikke kender. Det kan resulterer i at de tilbageholder lyde og kropslige udtryk og dermed modarbejder den terapeutiske proces. Endelig kan det være en forstyrrelse at ligge i samme rum som andre der ”rejser” da det kan skabe forstyrrende lyde.


Miljøets betydning / setting

Det fysiske miljø og de mellemmenneskelig omstændigheder hvorunder sessionen finder sted
er alt afgørende for den psykedeliske oplevelse. Behandlingsværelset bør være stille og roligt, komfortabelt, smagfuldt udstyret med møbler som et hjem (Grof, 1980:134)
Det mest sikre er klart at bygge et madraslandskab nede på gulvet i det ene hjørne af lokalet. På mange sygehuse foregår sessionerne i høje hospitalssenge. Det er en rigtigt dårlig ide og vidner om manglende forståelse for den psykedeliske oplevelses natur.
Brug tykke madrasser. Brug gerne 3 madrasser. Den ene ligges på gulvet i hjørnet af lokalet og de to øvrige placeres op ad væggene. Madrasserne er for at sikre at klienten ikke kommer til skade under trippet. Nogle gange kan det gå ret vildt for sig og madraslandskabet er derfor uundværligt. Her kan klienten trygt afreagere uden at komme til skade og indtage de kropslige stillinger som spontant opstår. Hvis der arbejdes med større doser vil jeg desuden bruge et vandafvisende lagen da det ikke er ualmindeligt med ukontrolleret vandladning. Derudover er det en god ide at have et gammelt håndklæde som klienten kan bide i hvis der skulle være behov for denne type afreagering. Når man åbner op får sindets dybere lag er denne type af primitive driftstendenser ikke ualmindelige. Det kan også ske at klienten oplever seksuelle driftsimpulser. Sker det er det vigtigt at følge flowet. Hovedreglen er at du aldrig må blokere kroppens naturlige processer. Så længe der ikke er seksuel kontakt mellem klienten og guiden bør guiden være i stand til at rumme dette. Der skal også være en brækspand i lokalet.
Guiderne placere sig nogle få meter fra madraslandskabet og griber kun ind i de dødeperiode. Inden sessionen er klienten naturligvis instrueret i at følge kroppens iboende intelligens 100%. Kommunikationen skal holdes på et minimum. Hvis guiden siger noget kunne det fx være. Hvordan føles det i kroppen ? Er der nogle spændinger i kroppen ? Prøv at undersøge kroppen. Gå helt ind i oplevelsen. Giv fuldt udtryk for alle de lyde eller bevægelser som presser sig på. Guiderne kommer altså aldrig med fortolkninger. De minder blot klienten om at følge kroppens iboende intelligens.

Det ideelle terapilokale er lydisoleret for at sikre at klienten trygt kan give fuldt udtryk for alle typer af følelser uden at forstyrre naboerne. Alternativt kan man bruge et sommerhus som ligger i god afstand til de nærmeste huse. Så undgår du at få besøg fra bekymrede naboer. Middelstore eller højdosis sessioner bør altid foregå indendørs ! Der skal være let adgang til et toilet og der må ikke være andre mennesker udover guiderne og klienten som kan forstyrre processen. Det kan være meget forstyrrende for processen hvis tilfældige mennesker pludselig kommer forbi. På landingen efter cirka 4 – 6 timer afhængig af hvilken substans der bruges, kan det være en god ide med en gåtur i naturen.

Endelig er det vigtigt at der kan afspilles musik af en høj kvalitet, idet at nøje udvalgt musik kan gøre det lettere for klienten at slippe sit psykologiske forsvar. Nogle bruger høretelefoner. Hvis man er meget bevægelig under sine rejser fungere det ikke med høretelefoner og i så fald må man anskaffe sig nogle rimelige højtalere. I terapilokalet skal der desuden være køkkenrulle og en kandevand.


Kroppens iboende intelligens

Kroppens iboende intelligens og tillid til processen er som nævnt de fundamentale principper for vellykkede sessioner. Din krop ved præcis hvad den har brug for. Din opgave er at slippe kontrollen og følge kroppens spontane impulser uanset hvad disse måtte være. Så længe du ikke begår skade på dig selv eller guiderne og beholder øjenbindene på samt forbliver på madrassen. Seksuelt samvær mellem klienten og guiderne er ikke tilladt.
Hvis du tager flere indrerejser styrkes din kontakt gradvist til din indre healer.
Grof skriver herom:
Min nuværende mening er, at følelsesmæssige og psykosomatiske symptomer tyder på en blokering af energi og i sidste instans repræsentere mulige oplevelser i fortættet form, der prøver at komme til udtryk. Jeg mener at den ideelle terapeuts rolle bør være at hjælpe med at mobilisere energien og lette den frie oplevelsesstrøm. Det syntes i sidste instans ikke at gøre nogen forskel, hvilken form oplevelsen tager, hvis klienten er tro mod sin indre og giver sig helt hen til den ( Grof, 1980:346)

Under stofvirkningens intensive periode kan den rejsende gennemleve meget svære situationer. Fx følelsen af at blive slået ihjel. Følelsen af at hele verden disintegrere eller følelsen af at være blevet permanent sindssyg eller følelsen af at være fanget i noget hvor der ikke er nogen vej ud. Det er alt sammen helt normalt. Guiderne bør opmuntrende fortælle at den hurtigste vej ud er at gå helt ind i oplevelsen.


Landingens betydning

Den mest afgørende periode under trippet er når stoffets farmakologiske virkninger aftager. Der er som regel i den anden time på Mdma, tredje time på ayahuasca, i den fjerde time på psilocybinsvampe og i den sjette time på lsd. I denne fase er det vigtigt at sikre sig at klienten har gennemarbejdet alt det materiale som stoffet har aktiveret og ikke sidder fast i noget uforløst. Sidder klienten fast i uforløst psykisk materiale kan det have negative langtidsvirkninger. Guiderne skal derfor spørge indtil klientens kropslige tilstand. Hvis der stadig er blokeringer eller spændinger i kroppen skal guiderne forsøge at fremme en forløsning af de opdæmmede energier. Hovedreglen er som sagt at anspore klienten til at følge kroppens iboende intelligens og slippe tankerne. Guiderne skal derfor bede klienten om at give sig helt hen til oplevelsen og tillade alle kropslige stillinger, bevægelser, grimasser, lyde og rystelser, gråd, hoste eller opkast. Det vigtigt er at klienten ikke holder igen på nogen måder, men derimod giver fuldt udtryk for det kroppen ønsker at udtrykke. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at anvende teknikker som fx Holotropisk åndedrætsterapi til at afslutte den uforløste session. En gå tur i naturen eller et bad kan også være en god måde at lande på. Men først i sessions afslutnings periode !


Valg af Substans

Nogle af de mest anvendte substanser er psilocybinsvampe, ayahuasca, mdma og LSD. Der findes mange andre som jeg ikke har nogen personlig erfaring med. Ved middel og høje doseringer kan man have meget kraftige oplevelser på både svampe, ayahuasca og LSD. MDMA er generelt noget mere mildt og aktiverer sjældent mere materiale fra det ubevidste end den rejsende kan fordøje. Hvis du bruger Mdma så sørg for at drikke lidt vand for at undgå dehydrering. Hvis du anvender rent MDMA i en psykoterapetisk kontekst er det dog klart den mest sikre substans du kan vælge.
Det er min erfaring at LSD og svampe i høje doser er de mest kraftige substanser. Har taget flere høje doser ayahuasca og for mig at se er der en anden mildhed over ayahuasca. For mange mennesker kan en ayahuasca rejse dog være mere end rigeligt eller endda temmelig overvældende. LSD er for mig at se det mest ubarmhjertige stof pga. at det kan have en meget desorganiserende effekt på psyken. De betyder ikke at du ikke kan bruge LSD, men det er her man skal være mest forsigtig. Jørgen Lumbye sammenligner LSD med højspændingselektricitet og forklare hvordan man må omgås det med højeste ansvarlighed og forsigtighed. Det betyder ikke at LSD er djævlens værk, men blot at det kræver langt mere kyndig og ansvarlig brug end de øvrige substanser. Alle de sikkerheds erfaringer jeg har delt er gældende uanset hvilken substans du vælger at arbejde med, men ved LSD sessioner skal sikkerheden være helt i top! For nybegyndere vil jeg anbefale MDMA og er man mere nysgerrig vil jeg anbefale ayahuasca eller svampe i mindre doser. Personligt vil jeg ikke anbefale nogen at tage en højdosis på LSD (4-600 mikrogram). Så tag hellere en højdosis på svampe hvis du altså en ønsker en meget kraftig indre rejse. Den oplevelse du får på henholdsvis LSD og svampe ligner meget hinanden og kan være mindst lige så kraftig på svampe. Svampe virker dog ikke så desorganiserende på psyken og er derfor mere sikre hvis du spørger mig.


Hvem bør ikke bruge psykedeliska

Psykedeliske stoffer er ikke farlige i sig selv, men de kraftige følelser som ofte udløses under et psykologisk trip kan være farlige eller endda dødbringende for visse mennesker. Derfor er der visse mennesker som på forhånd skal udelukkes fra terapi med psykedeliske stoffer. Fx personer med alvorlige hjerte-karproblmer, såsom udtalt åreforkalkning, trombose med fare for emboli, stærkt forhøjet blottryk, (Grof, 1980). Hvis der er den mindste tvivl bør kandidaten til en psykedelisk session gennemgå en lægeundersøgelse. En anden kontraindikation er graviditet. Man bør ligeledes vær meget forsigtig hvis klienten har epilepsi. Du bedes selvfortage yderligere research hvis du døjer med særlige helbredsproblemer. Det vigtigste er at du har et sundt og stærkt hjerte.

Musik
Musikken spiller en vigtig rolle i psykedeliske sessioner og kan hjælpe folk til at give slip på deres psykologiske forsvar og give sig helt hen til oplevelsen. Læs mere herom i;
Den indre rejse 3. LSD psykoterapi i teori og praksis s. 180-183
Grundregler ved psykedelisk terapi ( Moth, 2012)
- Klienten må ikke begå skade på sig selv eller guiderne
- Ingen seksuel kontakt mellem klienten og guiderne
- Klienten beholder øjenbind på i 3-6 timer afhængig af substansen
- Klienten bliver på madrassen


Yderligere læsning

- Den indre rejse bind 3. LSD-psykoterapi i teori og praksis. Af Stanislav Grof

- Brug og Misbrug. Vi er alle på stoffer. af Jørgen Lumbye

- mange andre


Senest rettet af Ø Tripperen 10 jan 2019 05:15, rettet i alt 3 gange.

Top
  
 
Indlæg: 30 jun 2017 23:43 
Offline
Medlem
Brugeravatar

Tilmeldt: 26 jun 2017 09:42
Indlæg: 52
ketamin skulle virke godt mod depression
http://howtousepsychedelics.org/ketamine/


Top
 Profil  
 
Indlæg: 01 jul 2017 00:10 
Offline
Psychedelia Sponsor
Brugeravatar

Tilmeldt: 07 okt 2008 09:49
Indlæg: 1306
Geografisk sted: Wonderland
Tak for et godt indlæg!

_________________
Jo mere man ved; jo mere ved man, man ikke ved..

йети skrev:
Umiddelbart vil jeg tro at det generelt ikke er særligt udbredt at brænde sin kokain af. Hvorfor gør du det?


Top
 Profil  
 
Indlæg: 01 jul 2017 00:15 
dancake
Jo det er rigtigt, Ketamin har en fantastisk antidepressiv effekt.

Pestilence
Mange tak, al ros skal gå til min ven :)


Top
  
 
Indlæg: 22 okt 2017 20:11 
Offline
Dedikeret medlem
Brugeravatar

Tilmeldt: 14 jan 2008 23:21
Indlæg: 639
Geografisk sted: Vaikuntha
Synes afsnittet om hvem der boer benytte denne form for terapi er lidt mangelfuld... har en ven der proevede et eksperiment som dette, med tripsitter i et godt setting og det hele, hvor det gik grueligt galt og han ville begaa selvmord, maate stoppes fysiskt i at goere det... det er svaert at vurdere hvem der gemmer paa psykotiske tendenser, i mine oejne skal man gaa gradvist til vaerks og foerst proeve en stor dosis efter lang tids ekspermentering. Og virkeligt kende personen SUPER FUCKING godt.

Det er fantastisk at miste kontrollen og komme ud paa den anden side! men kun hvis man har styrken, nogle mennesker kan dog ikke klare det og bliver knust, det er desvaere et faktum. De har brug for at finde sig selv gennem andre ting, Det er et stort ansvar at lege shaman for andre end sig selv.


Top
 Profil  
 
Indlæg: 09 feb 2018 12:34 
Offline
Site Admin
Brugeravatar

Tilmeldt: 05 nov 2010 00:23
Indlæg: 2787
Geografisk sted: Jupiter
Tråden er nu sticky.

_________________
Jeg har aldrig haft problemer med at ramme klimaks, i amfetamin-påvirket tilstand.. Tværtimod. Jeg har engang fået udløsning af at trække i skinkelynet 4 gange/dryppe den af, efter jeg havde pisset.
- Halose 2018


Top
 Profil  
 
Indlæg: 08 jul 2018 08:16 
Offline
Junior medlem

Tilmeldt: 28 dec 2016 20:23
Indlæg: 30
Fantastisk tråd! Tak for det :)

Jeg savner noget info om psykiske lidelser og personlighedsforstyrrelser i denne sammenhæng. Går ikke ud fra at man uden videre, sætter en skizofren i en situation hvor denne er på høj dosis.

Grinte af det med det gamle håndklæde. Jeg ville foretrække et nyere håndklæde at tygge i. Dog ikke splinternyt, det vil jeg da medgive. Det skal være vasket mindst en gang :D


Top
 Profil  
 
Indlæg: 11 jul 2018 17:01 
Soma Juice

Forfatteren prøver at være så objektiv som muligt, på trods af de ting han har oplevet på nært hold. Han blander sig ikke i, hvem der vælger at benytte disse redskaber, men prøver blot at belyse, hvad for nogle faldgrupper man potentielt kan falde for, når man benytter denne teknologi. Man kan i princippet sagtens udrede psykotiske tendenser med disse teknikker, eksakt som forfatteren beskriver. Der er ikke rigtig nogle fejl i teksten.
Man er velkommen til at gå gradvist til værks. Men teksten er hovedsageligt til dem, som bevæger sig op imod middelhøje-høje doser. Stanislav Grof skriver klart, at man sagtens kan gå direkte til høje doser, så længe man har gjort forarbejdet ordentligt.

Forfatteren og mig selv ved godt, at det sagtens kan gå galt, selvom man gør sig umage. Hvis nogen gør, så er det mig :)

Jegløs

Med glæde :hjerte:

I princippet kan man godt give forholdsvis høje doser psykedelika til mennesker, med skizoide symptomer eller grænsepsykoser. Et par af mine venner med skizo lidelser har haft stor gavn af i sær DMT og Psilocybin, hvorimod LSD har vist sig at være lidt for rough. Men det kræver nogle specielle omstændigheder, Stan skriver at det ikke anbefales uden man har et psykiatrisk center, hvor klienterne kan indlægges imens behandlingen står på.

Håndklædet er en detalje, det kunne ligeså godt være en pude eller en t-shirt. Pointen er, at der fra tid til anden kan opstå enorme aggressioner som skal udleves, hvor man kan føle behov for at rive noget i stykker med sine tænder og kæbe. Der kan også opstå ekstrem kæberaslen sådan, at man vitterligt bliver i tvivl, om tænderne går i stykker. Kæberaslen der overgår MDMA-overdosis kæbe mange gange. Her kan det være godt med et stykke stof, at putte i munden. Selv har jeg revet et par puder i stykker og tygget hul i et lagen, når der har været tryk på. Forfatteren gnavede engang hjørnet af en boksmadrasse, og det var kun på MDMA.

Hvis man rejser så meget i disse helt kraftige trance tilstande, som mig og forfatteren gjorde i 2016-2017 hvor teksten blev skrevet, gider man ikke, at købe et nyt håndklæde til hver session. Det er ligemeget, om det har en plet, et hul eller smager lidt af sved, så længe det ikke er giftigt. Det er ubetydelige detaljer, når man bliver slagtet af væsner i helvede, eller er ude i galaksen og danser med Entiteterne.


Top
  
 
Indlæg: 11 jul 2018 21:37 
Jeg kan lige tilføje, at Grof delte sine klienter hovedsageligt op i to grupper. Neurotiske og hysteriske som han kaldte det. Neurotiske klienter er folk som er meget overbeviste om deres egen virkelighed, folk med trangstanker og diagnoser som OCD og lign. Hysteriske klienter har derimod en mere løs virkeligheds opfattelse, og her har vi diagnoser som grænse psykoser, skizofrene symptomer osv.

Grof´s erfaring var, at hysteriske klienter reagerede kraftigere på LSD end de neurotiske. Dvs. at de i de fleste tilfælde skulle have en mindre dosis end de neurotiske, for at opnå en passende effekt til individet. Om de i virkeligheden bliver mere påvirkede, eller om deres intensitets skala er lavere ved jeg ikke. Under alle omstændigheder bør man være forsigtig, når man arbejder med disse lidelser i forbindelse med psykedelika.


Top
  
 
Indlæg: 09 jan 2019 23:47 
Offline
Junior medlem

Tilmeldt: 08 jul 2018 23:13
Indlæg: 27
Vanished!?!?!
Er du kommet til nye erkendelser der ugyldiggør de gamle i en grad at din udemærkede guide skal tilintetgøres, eller er du bare ved at slette dine spor? :hm:

_________________
When the process reaches the perinatal level, we discover that our life has been inauthentic not only in some specific areas, but in its totality. We realize that many of our activities have been motivated by unconscious forces associated with biological birth. We survived this apocalyptic event at the very beginning of our life, but we have not emotionally processed and integrated it. We have completed the formidable process of birth anatomically but not emotionally.
Grof

He not busy being born is busy dying


Top
 Profil  
 
Indlæg: 10 jan 2019 05:21 
Det er ikke mig der har skrevet teksten. Men her er den.

Allier jer med erfarne vejledere.


Top
  
 
Vis indlæg fra foregående:  Sorter efter  
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 11 indlæg ] 

Alle tider er UTC + 1 time [DST ]


Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst


Du kan ikke skrive nye emner
Du kan ikke besvare emner
Du kan ikke redigere dine indlæg
Du kan ikke slette dine indlæg

Søg efter:
Hop til:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Danish translation & support by Olympus DK Team